Industriella moduler till salu

Den industriella modulklassen innehåller allt som behövs för affärsanläggningar – från enkla vaktmästarbodar, omklädningsrum, duschar och badrum upp till kontorsbyggnader samt diverse industrilokaler och lagerlokaler i olika storlekar.

Kontorsmodul 18 m2

Sanitär kontorsmodul 18 m2

Kontorsmodul 25 m2

Sanitär kontorsmodul 25 m2

Arbetsbodar 25 m2

Sanitär kontorsmodul 60 m2

Kontorsprojekt 504 m2