Modulbostäder är ett bra sätt att snabbt öka möjligheten att kunna erbjuda bostäder till nyanlända, studenter och unga som vill flytta hemifrån. Inom kort kommer vi erbjuda möjlighet för alla byggherrar, kommuner, myndigheter och privatpersoner att komma till visning av vår nyckelfärdiga lösning för studentlägenheter, tillfälliga bostäder och andra modulbyggnader. För mer information kontakta våra kunniga medarbetare.

Adress: Gryts gård 4 , 137 91 Västerhaninge